Basque, Euskara or Euskera Tongue Twisters

Stuck with you assignment? Get inspired with IvyPanda's 100 free essays
Original: Alkipean kapa, kapa alkipean; alkipean kapa, kapa alkipean. …
English: The cape, under the chair; under the chair, the cape. (To be said, at least, ten times in a row)
Original: Arabako abadearen kapelapean baba-garau bi.
English: Under the Araba priest´s hat, two beans.
Original: Aurten gure ortuan artoa berde erne da.
English: This year the corn has come out green in our field. (To be said many times)
Original: Arre, orrea, aurrean, arraioa.
English: Gee, dough, in front, lightning. (To be said ten times in just one breath)
Original: Baga, biga, higa, laga, boga, sega, zahi, zohi, bele, harma, zixpa, tiro, punp
English: One, two, three, four, five, scythe, bran, ripe, crow, arm, spark, shot, bang
Original: Beleak Berreagara zerbait daroa; badaroa, berea daroa; baba errea agoan daroa.
English: A crow takes something to Berreaga; if it really takes it, it takes it; it takes in its beak a cooked bean. (To be said twenty times)
Original: Eztot ikusi Akerreneko akerra bezain adarrak okerrak dituen aker adarrokerrik.
English: I haven’t seen a billy goat with horns as twisted as the one from Akerre.
Original: Juanikotxu: akerra Matarrapeiko aker adar okerragorik eztot nik ikusi.
English: Little John: I haven’t seen a billy goat with horns as twisted as Matarrapeis one. (To be said time after time)
Original: Ikusi xut aker oker, adar makar okerrik; baia etxut ikusi Lakarreko aker-oker adar-makerra bezain ederrik.
English: I’ve seen twisted billy goats, with thin twisted horns; but I haven’t seen any as beautifully twisted as the one-eyed billy goat with extremely twisted horns of Lakarre.
Original: Iputz-apezak napar-istupez atorra, napar-apezak iputz-istupez atorra
English: To priests from Gipuzkoa, shirts from Navarre; to priests from Navarre, shirts from Gipuzkoa
Original: Kanbon palangak pagoz
English: In Kanbo, the sticks are made from beech-trees. (To be said nine times in just one breath)
Original: Murku zar arkapeko, arkapeko murku zar.
English: Old vessels underneath chests, underneath chests old vessels
Original: Olagarroaren erro errea larra errean gora
English: The cooked tentacle of the octopus on top of the burnt meadow. (To be said ten times in just one breath)
Original: Prailaren kapelan pikua pranko.
English: In the friars hat, plenty of figs
Original: Prailaren kapa - kapeleran bost baba - garau.
English: (In the friar's hood, five beans. To be said five times in a single breath, there used to be bettings upon this)
Original: Akerrak adarrak okerrak ditu. Okerrak adarrak akerrak ditu.
English: Billy-goat's horns are twisted. Twisted horns are owned by billy-goat.
Original: Itsasoan dabiltzan itsasontziaren ontzian, itsasoko itsazkiak, itxita daude.
English: In the box of the ship on sea the sea fish are held.
Spanish: En el cubo del barco que va por el mar, los peces del mar estan encerrados.
Original: Aldapeko sagarraren adarraren puntan, puntaren puntan, txoria zegoen kantari. Txiruliruli, txiruliruli, nork dantzatuko ote du soinutxu hori?
English: The bird was singing on the tip of the branch, on the tip of the tip of the apple tree below the slope. Txiruliruli, txiruliruli [onomatopoeia], who will dance that sweet melody?
Original: Atzo, atzo, atzo, atzo hil ziren hamar atso; baina ardoa merkatzen ez bada, hilko dirade beste asko. Atzo, atzo, atzo, atzo hil ziren hamar atso.
English: Yesterday, yesterday, yesterday, yesterday ten old women died; but if the wine doesn't reduce its price, a lot more will die. Yesterday, yesterday, yesterday, yesterday ten old women died.
Original: Aintziko urerat ilargi laurden bat erori zan. Zuri, jori, gauko zitu zori: igelek jan dute, igeltto igeldariek. Orain, berriz, intzirika dagoz igel igelttoak, igel igeltto xoroak ... Gau minean aintziko igelek dute, ai ei! ilargi-min.
English: A quarter of moon fell into the water of the marsh. White, plentiful, ripe fruit of the night: the frogs have eaten it, the swimmer frogs. Now, however, the frogs are groaning, the crazy frogs, little frogs ... In the unpleasant night the frogs of the marsh, ai ei! miss the moon.
Original: Tiriki tauki tauki, mailuaren hotsa. Tiriki tauki tauki, mailuaren hotsa. Ederki dantzatzen da gure mutil motza, ederki dantzatzen da gure mutil motza.
English: Tiriki tauki tauki [onomatopoeia], the sound of the hammer. Tiriki tauki tauki [onomatopoeia], the sound of the hammer. Our short boy dances very well, our short boy dances very well.