Danish Tongue Twisters Tungebrækkere / Spiritusprøve

Original: Da de hvide kom til de vilde, ville de vilde vide hvad de hvide ville de vilde.
English: When the white came to the savages the savages wanted to know what the white wanted from the savages.
Original: Fisker Frits fisker friske fisk.
English: Fisherman Frits fishes fresh fish.
Original: Ringeren i Ringe ringer ringere end ringeren ringer i Ringsted.
English: The church ringer in (the town of) Ringe, is ringing more lousy than the church ringer in Ringsted.
Original: Var det Varde, hva? Var det, hva?
English: Was it Varde, eh? Was it, eh?
Original: Slagteren sad nede i kælderen og pillede spæk
English: The butcher sat in the basement and picked fat.
Original: Hvad er der i vejen med vejen i Vejen? Der er det i vejen med vejen i Vejen, at folk i Vejen går i vejen i vejen. Det er det, der er i vejen med vejen i Vejen.
English: What is wrong with the road in Vejen? That which is wrong with the road in Vejen, is that the people in Vejen stand in the way of the road in Vejen. That is what is wrong with the road in Vejen.
Original: Storstrømsbrosekspropriationskommissionsmedlem
English: Member of the commission to expropriate private property (for the building of ) the bridge over Storstrømmen (the waters separating to isles)
Original: Døde røde rødøjede rådne røgede ørreder med fløde.
English: Dead red red-eyed rotten smoked trouts with cream.
Original: Hundrede pund hunpuddelhundeuld
English: Hundred pounds of female poodle wool
Original: Præstens ged i degnens eng
English: The priest's goat in the clerk's meadow.
Original: Blå gadeplakater. Blå gadeplakater. Blå…
English: Blue street posters. Blue street posters, Blue …
Original: A æ o æ ø i æ å, æ a!
English: I come from an island in the river, I do!
Original: Der var en gang en konge, der havde tre sønner. Den ene hed Skrat, den anden Skratskratterat, og den tredie Skratskratteratskratskrirumskrat. Der var også en anden konge, der havde tre døtre. Den ene hed Sip, den anden Sipsippenip, og den tredje Sipsippenipsipsirumsip. Da de var blevet voksne, giftede den ene konges sønner sig med den anden konges døtre. Skrat fik Sip, Skratskratterat fik Sipsippenip, og Skratskratteratskratskrirumskrat fik Sipsippenipsipsirumsip. Og de levede lykkeligt til deres dages ende.
English: Once upon a time there was a king who had 3 sons the first one was called Skrat, the second Skratskratterat and the third Skratskratteratskratteskriumskrat. In a neighbouring kingdom lived a king who had 3 daughters, the first one was called Sip, the second one Sipsippenip, and the third one Sipsippenipsipsirumsip. when time came they got married to eachother. Skrat to Sip, Skratskratterat to Sipsippenip and Skratskratteratskratskrirumskrat to Sipsippenipsipsirumsip. And they lived happily ever after.
German: Dies ist eigentlich ein Märchen aus West Juteland. Die männlichen Namen spielen mit dem Wort "skratte": kreischen, schrill ertönen, quietschen, krächzen; krächzend lachen, laut auflachen. Die weiblichen spielen mit dem Wort "sippenippe": zartes Weib; Xanthippe
Original: Bagerens glade gadeplakate
English: The bakers happy street posters
Original: Bisp Bissens gibsgebis og bispindens gisp.
English: Bishop Bissen's plaster dentures and the bishop's wife's gasp.
Original: Rødgrød med fløde
English: (a type of) red jelly with cream.
German: Rotegrütze mit Sahne.
Original: Bissens gipsbisps gipsgebis
English: The plaster denture of the plaster bishop of Bissen (a sculptor).
Original: stativ, stakit, kasket
English: tripod, fence, cap
Original: Plæneklipper Knudsens knortekæp knækker næppe.
English: The walking stick of lawnmower Knudsen probably won't break.
Original: Far, får får får? Nej, får får ikke får, får får lam.
English: Daddy, do sheep have sheep? No, sheep don't have sheep, sheep have lambs.
Original: Man kan ikke altid plukke frisk frugt med en brugt frugt plukker.
English: You can't always pick fruit with a used fruit plucker.
Original: Fem flade flødeboller på et fladt flødebollefad.
English: Five flat cream puffs on a flat cream puff dish.
Original: Tørrede røgede ørreder
English: dried smoked trouts
Original: Konstantinopolitanerinde
English: a woman from Constantinople
Original: En rar barbenet araberbarber, plukker rå rabarber i sit arabiske rabarberkvarter.
English: A strange barefoot arabian barber picks raw rhubarb in his arabian rhubarb neighborhood.
Original: Røget ørred med røræg og rødgrød med fløde.
English: Smoked trout with scramppled eggs and red jelly with cream.
Original: Vær hver' vejr værd.
English: Be prepared for any weather.
Original: Bispens gipsgebis
English: the bishop's plaster dentures
Original: Tante Tove tog tidligt toget til Thisted. Turen tog tid, thi toget tog to timer.
English: Aunt Tove took early the train to Thisted. The journey took time, it took two hours.
Original: Korte kæppe knækker næppe.
English: Short sticks surely don’t snap.
Original: Hvad er du - jeg er bud Hvad bud - bladbud Hvad bladbud - Jeg er ugebladbud Hvad bud - bladbud Hvad bladbud - Jeg er ugebladbud
English: What are you - I'm a messenger What bid - leaf bid What magazines - I am magazines What bid - leaf bid What magazines - I am magazines
Original: Det' da de dum' der' de dejligst'!
English: It is obviously the most stupid who are the most lovely!
Original: Den lille røde ræv har en rund rød blød røv.
English: The little red fox has a round red soft butt.
Original: Tyve trinde trolde trillede tyve tomme tønder gennem Tønder.
English: Twenty stout trolls rolled twenty empty barrels through Tonder.
Original: Freddy Fix fra Faxe fangede i faelder femten flotte friske fiskefrikadeller.
English: Freddy Fix from Faxe caught in his traps fifteen great fresh fiskfrikadeller.
Original: Postbudet prikker på pakkerne på posthuset.
English: The postman is poking the packages at the post office.
Original: Find Finnen Finn før Finn finder Finnen, finder Finn Finnen, finder Finnen Finn.
English: Find Finnish Finn before Finn finds the Fin if Finn finds the Fin, the Fin finds Finn.