Dutch Tongue Twisters tongbrekers

Stuck with you assignment? Get inspired with IvyPanda's free essays
Original: Langs de koele kali liep een kale koeli met een kilo kali op zijn kale koeli-kop.
English: Along the cool river walked a bald coolie with a kilo of potassium on top of his bald coolie-head. kali = colonial Indonesian for river.
Original: Als in Graven graven gravengraven graven, graven graven gravengraven.
English: If in Graven counts are digging counts' graves, counts are digging counts' graves. The 1st Graven is the name of a village; The 2nd graven is the plural form of graaf (count); gravengraven is the plural form of a graf (grave) for a graaf (count); The 3rd graven is the dutch verb for digging; The 4th graven is also the dutch verb for digging; The 5th graven is the plural form of graaf (count); The last gravengraven is the plural form of a graf (grave) for a graaf(count).
Dutch: Als in Graven(het plaatsje Graven) graven(meervoud van graaf) gravengraven(meervoud van het graf voor een graaf) graven(werkwoord), graven(werkwoord) graven(meervoud van graaf) gravengraven(meervoud van het graf voor een graaf).
Original: Als vliegen vliegen en bijen vrijen, vliegen de vliegen de vrijende bijen vliegensvlug voorbij.
English: When flies fly and bees make love, the flies fly very quickly by the bees who are making love.
Original: Als ik die wolken na tuur beleeft zij zo een nat uur in de natuur.
English: If I look at those clouds we will have a wet hour in the countryside.
Original: Scheveningen / Scheveningse scheve schoenen
English: Scheveningen / Scheveningen warped shoes
Original: plak bakbloedworst
English: A slice of a Dutch sausage (blood wurst)
Original: Vissende vissers die vissen naar vissen, maar vissende vissers die vangen vaak bot. De vis waar de vissende vissers naar vissen vindt vissende vissers vervelend en rot.
English: Fishermen that go fishing for fish and fishermen who fish often catch flounders. The fish that the fishing fishermen fish for, find fishermen that go fishing annoying and beastly.
Original: Zeven Zaventemse zotten zullen zes zomerse zondagen zwemmen zonder zwembroek. Zware Julien zijn zuster zaliger zei: "Zo'n zeveraars! Ze zijn zijle zeker zot zeg! Ze zullen zinken!
English: Seven fools from Zaventem will swim six sundays in the summer without swimming trousers. The dead sister of fat Julien said: "Such fools, they are nuts, they'll sink!
Original: Moeder sneed zeven scheve sneden brood.
English: Mother cut seven crooked slices of bread.
Original: Meisje met je mooie mondje moet je met je maatje mee?
English: Little girl with your beautiful mouth do you have to go along with your Mum
Original: Achter de Roomse kerk hangen drie droge doeken.
English: Behind the Roman church three dry towels are hanging.
Original: Wij smachten naar achtentachtig prachtige nachten bij achtentachtig prachtige grachten.
English: We long for 88 beautiful nights by 88 beautiful canals.
Original: Legermeetsysteemregel
English: Army survey system rule
Original: Bram de brave broer van breiende brauwende Brielse Brechtje, bracht in zijn bronsbruin broekje een bril en een brandbrief en een gebroken brokje bros bruin brood over de brede brug naar Breukelen.
German: Bram der brave Bruder des strickenden sabberenden Brechtje aus Briel, brach in seiner bronzebraun kleinen Hose eine Brille und ein Brandbrief und ein gebrochen stückchen mürbes Brot über die breite Brücke nach Breukelen.
Original: Rioolwaterzuiveringsinstallatieconsumentenonderzoekershondenbrokkendieetwinkelgarderobejuffrouw
English: The toilet miss of a shop of diet food for dogs whose owner is a researcher for customers of a water clearing installation
Original: Knappe kappers kappen knap, maar de knecht van de knappe kapper kapt nog knapper dan de knappe kapper kappen kan.
English: Handsome hairdressers cut handsome, but the handsome hairdresser's servant cuts even better than the handsome hairdresser can cut.
Original: Morgen! Morgen! Horloge klaar? Morgen! Morgen? Morgen! Morgen! Morgen!
English: Morning. Morning. Is my watch repaired? Tomorrow. Tomorrow? (Indeed,) tomorrow. Oh, goodbye. Bye-bye.
Original: Vaders vader vond vier vuile vesten van vier vuile venten.
English: Father's father found four filthy frocks from four filthy fellows.
Original: Mientje Mandemakers' mooiste meisje maakte mutsjes met moeders mooiste machientje.
English: Mientje Mandemakers' prettiest daughter made bonnets with mother's nicest machine.
Original: Wie weet waar Willem Wouters woont? Willem Wouters woont wijd weg. Waar westerse wilden wonen, woont Willem Wouters.
English: Who knows where Willem Wouter lives? Willem Wouters lives far away. Where the wild live in the west, is where Willem Wouters lives.
Original: Öliet ieleu oeleu? Watte? Of ieleu oeleu öliet! Zoepn!
English: Do you oil (lubricate) yourself? What? Whether you do oil yourself! Drink!
Original: Wat een weer weer. Je waait haast van de weg weg. Je kunt beter in het magazijn zijn, met een doosje aardbeien bij je.
English: What bad weather again. You are almost blown off the road. You would be better off in the storehouse, with a little box of strawberries.
Original: Drie dikke drilboren drillen door drie dikke deuren.
English: Three large drilling machines drill through three large doors.
Original: Boterklontje, boterklontje, boterklontje, …
English: lump of butter
Original: De vliegende vieze vis vliegt de vogel achterna.
English: The dirty flying fish fly after the bird.
Original: Klappertandend kwam Kees Koukleum kolen kopen. Kijk kijk, kakelde kolenkoopman Kuipers. Kees klappertandt! Koud, Kees? Kerel, klaagde Kees. Krakende knieën, klapperende kiezen, compleet knikkende kuiten. Curieuze kou, knikte Kuipers. Koop kolen, knul! Kolen kunnen kou klein krijgen!
English: With chattering teeth Kees Chivery came buying coal. Behold, behold, chattered coal-seller Kuipers. Kees chatters his teeth? Cold, Kees? Chap, complained Kees. Cracking knees, chattering molars, completely buckling knees. Curious cold, Kuipers nodded. Buy coal, lad! Coal can fight coldness!
Original: Roverovervallen vallen overal voor. Het valt voor dat bij een roveroverval een rover voorover over een roverval valt. Maar een rover heeft het er wel voor over om bij een roveroverval voorover over een roverval te vallen. Want voor een rover schiet er bij een roveroverval altijd wel wat over!
English: Robberies occur everywhere. It happens at a robbery that a robber falls forward into a robbertrap. But for a robber is doesn't matter if he falls forward into a robbertrap. Because for the robber at a robbery allways something will remain.
Original: Toen zagen zagen zagen zagen zagen zagen zagen zagen zagen zagen.
English: When saws saw (other) saws saw (yet other) saws, saws saw saws saw saws.
Original: Wat een weer weer zei de wasvrouw die aan de was was.
English: Waht a weather said the maid, who was washing.
Original: Azijnzuurhoutenankerkettingsluitingslothoutje
English: Is a small piece of a ship (wouden) with a long name, found in a nautical museum in The Netherlands. It is used for the anker-chain.
Original: Drink geen vermouth als je vermoedt dat je nog ver moet.
English: Do not drink vermouth if you expect to travel far.
Original: Er schreed een snip over 't schip, die sneed met zijn bek 't spek van 't spit. Wie zag er ooit een snip schrijden en met zijn bek 't spek van 't spit snijden, zoals deze snip deed, die over het schip schreed en met zijn bek 't spek van 't spit sneed.
English: A snipe swooped over the ship, and cut with his beak the bacon from the spit. Whoever saw a snipe swoop and cut the bacon from the spit with his beak, as this snipe did, the one that swooped over the ship and cut the bacon from the spit with his beak.
Original: Hazewindhondhalsbandslotsleutelgaatjesmakersleerling
English: Greyhound's collar lock key-hole maker's apprentice.
Original: Ik lag op haar schoot, en viel in slaap. Ik lag op haar, schoot, en viel in slaap.
English: I was laying on her lap and fell asleep. I was laying on her, shot, and fell asleep.
Original: Arbeid adelt, maar adel arbeidt niet.
English: Labour ennobles, but nobility doesn't labor.
Original: Pasta poor na? "Joo pa, da poor past!
English: Does this pair fit you now? "Yes, dad, this pair fits
Original: Als achter vliegensvlug vliegende vliegensvlugge vliegen vliegensvlug vliegende vliegensvlugge vliegen vliegen vliegen vliegensvlug vliegende vliegensvlugge vliegen vliegensvlug vliegende vliegensvlugge vliegen achterna
English: If behind fast flying quick flies fast flying quick flies are flying, then fast flying quick flies are flying behind fast flying quick flies
Original: Ulliede gullie d'n ullieën ôk?
English: Do you oil yours too?
Dutch: Olieën jullie die van jullie ook?
Original: Als een potvis in een pispot pist, heb je een pispot vol potvispis.
English: When a sperm-whale pisses into a potty, you have a potty full of sperm-whale piss.
Original: Gedroogstoomde Noord-Poolse scholkoolstoofschotel
English: non-existing stew originating from the North of Poland consisting of dry-steamed plaice and cabbage
Original: avonturen in avonduren
English: night time adventures
Original: Als jouw tekkel mijn tekkel tackelt, tackelt mijn tekkel jouw tekkel terug.
English: If your dachshund tackles my dachshund, my dachshund will tackle your dachshund back.
Original: Als echtparen echt paren hebben echtgenoten echt genoten.
English: If a married couple really makes love, then a married couple really enjoys itself.
Original: Ping en Pong speelden pingpong. Ping pingpongde de pingpongbal naar Pong en Pong pingpongde de pingpongbal naar Ping.
English: Ping and Pong played ping-pong. Ping ping-ponged the ping-pong ball close to Pong and Pong ping-ponged the ping-pong ball close to Ping.
Original: Kriegelig kocht Krelis kilo's kruimige krieltjes.
English: Annoid Krelis bought kilos of crumb potatoes
Original: Een pet met een platte klep is een platte kleppet.
English: A cap with a flat sunshield is a flat sunshield cap.
Original: Nelli plaatst op 'n parterretrap 'n pot staalpillen.
English: Nelli places a jar of pills on the stairway.
Original: Gooi geen groene groenten in de grote gracht.
English: Don't throw green vegetables in the big canal.
Original: Gisteren heb ik achtentachtig kacheltjes verkocht.
English: Yesterday I sold eighty-eight small tiles.
Original: Als zagen zagen zagen zagen zagen zagen zagen zagen.
English: If saws were seeing saws sawing, then saws would see saws sawing
Original: Haarlemmermeerpolderstraatlantaarnopstekersverenigingscontributieophalersinstructieboekjesontwerpersinrichting
English: Institute for the designers of instruction books for subscription collectors of the union of Haarlemmemeerpolder street lamplighters.
Original: Kapper Knap, de knappe kapper, knipt en kapt heel knap, maar de knecht van kapper Knap, de knappe kapper, knipt en kapt nog knapper dan kapper Knap, de knappe kapper.
English: Hairdresser Knap, the smart hairdresser, cuts and does hair smartly, but the mate of hairdresser Knap, the smart hairdresser, cuts and does hair more smartly than hairdresser Knap, the smart hairdresser, cuts and does hair.
Original: De postkoetskoetsier poetst de postkoets met postkoetspoets op een postkoetspoetsdoek.
English: The post-coach coachman polished the post-coach with post-coach polish on a post-coach polishing cloth.
Original: De whiskey-mixer mixt de mix-whisky in de whisky-mixer.
English: The whiskey mixer mixes the mixed whiskey in whiskey mixer.
Original: Achtentachtig prachtige grachten.
English: eighty-eight beautiful canals.
Original: Mijn vader heeft haar op zijn borst.
English: My father has hair on his chest.
Original: Papa bukt zich en pakt de platte blauwe bakpan.
English: Dad bends over and takes the flat blue baking pot.
Original: Jeukt jouw jeukende neus ook zo als mijn jeukende neus jeukt?
English: Is your itching nose itching like my itching nose is itching?
Original: Achtentachtig achterdochtige doktersdochters
English: Eighty-eight suspicious doctor's daughters
Original: Als achter vliegen vliegen vliegen vliegen vliegen vliegen achterna.
English: When flies fly after flies flies fly after flies.
Original: Ik zag twee vliegen vliegen, toen kwam er een bij bij, ze vlogen onder de deur deur, en over de weg weg.
English: I saw two flies fly, a bee joined them, they flew under the door, over the path away.
Original: Zeeëend
English: Sea duck (Zee=Sea en Eend=Duck)
Original: Leentje leerde Lotje lopen op de lange Lindelaan. Maar toen Lotje niet wilde lopen liet Leentje Lotje staan.
English: Leentje tried to teach Lotje to walk in the long Limetree Avenue But as Lotje didn't want to walk, Leentje left Lotje where she stood.
Original: Angstschreeuw
English: cry because of fear
Original: Zachtstschrijdend
English: walking most silently
Original: koeienuier
English: cow's udder
Original: Ik zou jou wel eens hebben willen zien durven blijven staan kijken!
English: seven verbs in a row in one sentence
Original: Gezondheidsherstellingsmiddelentezamenmengingskundige
English: pharmacist
Original: Hottentottententenbouwtentoonstellingsterreinaf- sluitingsmaterialenvoorraadsverzendingskosten- berekeningsstatenadministratieboekhoudkundige
English: the bookkeeper of the administration of the tables which show an overview of the costs of calculation of transportation of the stock of materials that should lock (close) the terrain where the exhibition of tent building of the Hottentots was being organized
Original: Staat vandaag advocaattaart op de kaart? Nee. Pas in maart staat advocaattaart op de kaart.
English: Is there eggnog cake on the menu today? No. Eggnoggcake won't be on the menu 'til march.
Original: Apen apen apen altijd na.
English: Monkeys always copy other monkeys
Original: Er waren eens twee nachtwachten, een voor-middernacht-nachtwacht en een na-middernacht-nachtwacht. De voor-middernacht-nachtwacht zei tegen de na-middernacht-nachtwacht: "Als jij de voor-middernacht-nachtwacht waakt, waak ik de na-middernacht-nachtwacht." "oke" zei de na-middernacht-nachtwacht tegen de voor-middernacht-nachtwacht "Ik waak de voor-middernacht-nachtwacht en dan waak jij de na-middernacht-nachtwacht." Zo kwam het dat de voor-middernacht-nachtwacht de na-middernacht-nachtwacht waakte en de na-middernacht-nachtwacht de voor-middernacht-nachtwacht waakte.
English: There once were two nightwatchmen, a before-midnight-nightwatchman, and an after-midnight-nightwatchman. The before-midnight-nightwtchman said to the after-midnight-nightwatchman: "If you take the before-midnight-nightwatch, I'll take the after-midnight-nighttwatch." "Okay," said the after-midnight-nightwatchman to the before-midnight-nightwatchman "I'll take the before-midnight-nightwatch en then you take the after-midnight-nightwatch." and so it happened that the before-midnight-nightwatchman took the after-midnight-nightwatch and the after-midnight-nightwatchman took the before-midnight-nightwatch.
Original: Koetspoets koop je in de postkoetskoetspoetswinkel
English: Mail carriages you can buy in a shop that sells mail carriages.
Original: Als vliegen achter vliegen vliegen vliegen vliegen vliegensvlug.
English: If flies fly behind flies, flies fly very fast.
Original: De venter ging naar Deventer, toen was de vent er.
English: The salesmen went to Deventer and then man was there.
Original: Jan Janssens zal s'avonds Sjakie slapen leggen.
English: Jan Janssens will lay Sjakie to sleep in the evening.
Original: De koetsier poetst de postkoets met de postkoetspoets.
English: The mail coach driver is cleaning the mail coach with the mail coach cleaner.
Original: De knecht snijdt recht en de meid snijdt scheef.
English: The mate cut straight and the maid cut crooked.
Original: Zy lieten my naar Hinnelopen lopen terwyl ik naar Wou wou.
English: They let me walk to Hinnelopen although I wanted to go to Wou
Original: Achtentachtig kacheltjes.
English: Eighty-eight little stoves.
Original: Wij wijze wasvrouwen wilden weer wassen wanneer wij wisten waar weer warm water was.
English: We wise washwomen wanted to wash again when we knew where hot water was again.
German: Wir weiße Waschfrauen wollten wieder waschen wenn wir wüßten wo wieder warmes Wasser wäre.
Original: Wij willen Willem weg. Wil Willem wijzer worden wij willen Willem weer.
English: We want get rid off Willem. If Willem wants to become smarter we want to get Willem back.
Original: To en Tom aten tomaten, Tom at en To vrat.
English: To and Tom ate tomatoes, Tom ate and To stuffed herself.
German: To und Tom aßen Tomaten, Tom aß und To fraß.
Original: Ingele mingele mangele motje kaatse kietse kotje more?
English: Nonsensical nursery rhyme
Original: Achter grootmoeders hutje groeien zeven krootjes op een klutje.
English: Behind grandmother's little hut seven beetroots grow very close together.
Original: Wie weet waar Willem Wever woont? Willem Wever woont wijd weg. Wie weet wat Willem Wever weeft? Willem Wever weeft witte wollen winterwanten.
English: Who knows where Willem Wever lives? Willem Wever lives far from here. Who knows what Willem Wever is weaving? Willem Wever is weaving white woolen winter mittens!
Original: Zeven zwarte Zomergemse zangers zwommen zomaar zeven zomerse zondagen zonder zwembroek. "Zij zijn zeker zot" zei Zwarte Zulma, "zomaar zwemmen zonder zwembroek, ze zullen zeker ziek zijn".
English: Seven black Zomergemse singers just swam seven summer Sundays without swimsuits. "They are certainly crazy," said Zwarte Zulma, "just swimming without swimming trunks, they will certainly be sick."
Original: Frans zei tegen Frans in het Frans: "Is Frans in het Frans Frans?" "Nee", zei Frans tegen Frans in het Frans, "Frans in het Frans is niet Frans, Frans in het Frans is François.
English: Frans said in French to Frans: "Is Frans Frans in French?" "No", said Frans to Frans in French, "Frans in French is not Frans, Frans in French is François.
Original: Ik mix whisky in de whisky mixer.
English: I mix whiskey in the whiskey mixer.
Original: Wie niets weet en weet dat hij niets weet weet veel meer dan iemand die niets weet en niet weet dat hij niets weet.
English: The one who doesn't know anything and knows that he doesn't know anything knows a lot more than the one who doesn't know anything and doesn't know that he doesn't know anything.
Original: Onder de afwas viel de asbak in de afwasbak.
English: While doing the dishes the ash-tray fell into the sink.
Original: Ik zag de zon in de Zuiderzee zinken.
English: I saw the sun sink into the Zuiderzee (South Sea).
Original: De knappe knecht van de knappe kapper knipt en kapt nog knapper dan de knappe kapper knipt en kapt.
English: The smart mate of the smart hairdresser cuts and does hair in an even smarter way than the smart hairdresser cuts and does hair.
Original: De knappe kapper kapt knap, maar de knecht van de knappe kapper kapt knapper dan de knappe kapper kapt.
English: The smart hairdresser does hair smartly, but the mate of the smart hairdresser does hair more smartly than the smart hairdresser does hair.
Original: De koetsier poetst de wielen van de postkoets.
English: The driver is cleaning the wheels of the post carriage.
Original: De kat krabt de krullen van de trap.
English: The cat scratches the curls from the steps.
Original: Wat was was eer, was was was? Eer was was was, was was is.
English: What was wax/"was" before wax/"was" was wax/"was"? Before wax/"was" was wax/"was", wax/"was" was "is".
Original: Hoor de kleine klompjes klepperen op de klinkers.
English: Hear the small wooden shoes click on the clinkers.
Original: De meid sneed zeven scheve sneden brood.
English: The maidservant cut seven crooked slices of bread.
Original: Slimme Sjaantje sloeg de slome slager.
English: Clever Sjaantje hit the lazy butcher.
Original: De koetsier poetst de postkoets met koetspoets.
English: The driver is cleaning the post carriage with carriage cleaner. (Le cocher nettoie la calèche avec un produit pour calèche.)
Original: De vlieg en het paard zagen het vliegende paard.
English: The fly and the horse saw the flying horse.
Original: Er was eens een meisje, dat heette Barbara. Barbara had een groentenwinkel en verkocht rabarber. Daarom noemden alle mensen dat meisje: Rabarberbarbara. Later begon Barbara een cafe met een bar. Op het raam stond: Rabarberbarbarabar. Daar kwamen wilde mannen op bezoek, echte barbaren: de Rabarberbarbarabarbarbaren. O, wat hadden die mannen lange baarden! Die baarden noemden ze: Rabarberbarbarabarbarbarenbaarden. En de barbier die die lange baarden moest knippen was de: Rabarberbarbarabarbarbarenbaardenbarbier!
English: There was once a girl called Barbara. Barbara had a greengrocery, and she sold rhubarb. Therefore everyone called her Rhubarb Barbara. Later on she opened a cafe with a bar. It was written on the window: Rhubarb Barbara's Bar. Some wild men, real barbarians, came to visit: the Rhubarb Barbara's Bar Barbarians. Oh, what long beards those men had! They called the beards Rhubarb Barbara's Bar Barbarians' Beards. And the barber who had to trim the beards was the Rhubarb Barbara's Bar Barbarians' Beard Barber!
Original: Peist aleer je doende ziet en doende peist ton nog.
English: Think before acting, while acting still think.
Original: Wie weet waar Willem Wever woont? Willem Wever woont in Westwoud. Wie weet wat Willem Wever weeft? Willem Wever weeft warme wollen witte winterwanden.
English: Who knows where Willem Wever lives? Willem Wever lives in Westwoud. Who knows what Willem Wever weaves? Willem Wever weaves warm woollen winter mittens.
Original: Kraaieneieren
English: Crow's eggs
Original: Er is e rut ut 't us en oe't rent 't rent er en.
English: There is a window on the house, and if it rains, it rains in it.
Dutch: Er is en ruit uit het huis en als het regent regent het binnen.
Original: Coppens klopt zijn knoppen. Gelijk Coppens zijn knoppen klopt, klopt Coppens zijn knoppen.
English: (literally) Coppens hits his buttons. Like Coppens his buttons hits, hits Coppens his buttons.
Original: Kaak kaak nen twiedaaker.
English: Look, look a biplane.
Dutch: Kijk kijk een tweedekker.
Original: Toet toet te tit tat tut es.
English: Yes yes it is time that it is finished.
German: Ja ja het is tijd dat het gedaan is.
Original: Driehonderd drieendertig roodgerokte en bruingebroekte ruitertjes rijden ron de wereldberoemde berg Ararat.
English: Threehundred and thirtythree men on horseback are riding around the world famous mountain Ararat.
Original: Drie dikke domme dames dachten dat dromedarissen dagelijks drieduizend deciliter druivensap dronken.
English: Three fat ladies thought that dromedaries drank three-thousand deciliter of grapejuice daily.
Original: Schild en vriend
English: Shield and friend
Original: D'er is een ruut' uut t' uus en o't rint, rint 't 'r in.
English: There's a window missing in the house and if it rains, it rains inside.
Dutch: Er is een ruit uit het huis en als het regent, regent het erin.
Original: Lekkerkerkerkerkerker
English: The bay window of the church of Lekkerkerk
Original: Hottentottensoldatententententoonstellingsterrien
English: Hottentot soldier's tent's display area
Original: De slome slak eet slappe sla.
English: The lazy slug eats flabby lettuce.
Original: De postkoetskoetsier poetst de postkoets met postkoetspoetspommade.
English: The post-coach coachman is polishing the post-coach with post-coach polish..
Original: Ik wil graag de gegrilde gerechten krijgen.
English: I would very much like to take the grilled dishes.
Original: Lachgas
English: Nitrous oxide, commonly known as laughing gas; It's the only Dutch word with ch+g combination, both pronounced the same way.
Original: Toen moeder aan de was was, kwam er een bij bij, die vloog onder de deur 'deur', over de weg weg.
English: When mother was doing the laundry, a bee joined (her), which (then) flew away, underneath the door, across the road.
Original: Ik ging de hinderlopen lopen, maar kwam in Utrecht terecht. Toen ben ik naar Goedereede gerede en zag daar zeven vliegen vliegen, er was geen één bij bij.
English: I went on a hurdle race, but ended in Utrecht, then I drove to Goedereede (place in the south of Holland). There I saw seven flies fly, but there wasn't a honeybee there.
Original: Toen de tackelende tekkel een tekkel tackelde, tackelde de getackelde tekkel de tackelende tekkel terug.
English: When the tackling dachshund tackled a dachshund, the tackled dachshund tackled the tackling dachshund back.
Original: Ze lopen in Diest rond. Ze lopen in Diest rond. Ze lopen in Diest rond. …
English: They walk in (the city) of Diest (Belgium).
Original: Flesje Friesche Vlag, Flesje Friesche Vlag, Flesje Friesche Vlag, …
English: Bottle of Friesche Vlag (a brand of milkproducts)
Original: Wat een weer weer, ik waai bijna van de weg weg, ik kon beter in het magazijn zijn, pakken pakken, ik zie een heleboel vliegen vliegen maar er is geen een bij bij.
English: What a weather, I almost fly of the road, I could better be in the storage, packing boxes, I see a lot of flying flies but there is no bee there.
Original: Wat was was voordat was was was? Voordat was was was, was was is.
English: What was 'was' before 'was' became 'was'? Before 'was' was 'was', 'was' was 'is'.
Original: Wat was was voordat was was was? Voordat was was was, was was schoon.
English: What was laundry before laundry was laundry? Before laundy was laundry, it was clean.
Original: Als kraaiende kraaien naar kraaiende kraaien kraaien, kraaien kraaiende kraaien naar kraaiende kraaien.
English: if crowing crows are crowing to crowing crows, crowing crows are crowing to crowing crows
Original: Het kan voorkomen dat een meisje met een mooi voorkomen moet voorkomen dat ze bij de rechter moet voorkomen.
English: It can occurr that a girl with a nice look must prevent having to appear in court.
Original: Hottentottententententoonstellinginkomkaartjescontroleursgaatjesknippersmachientjeslintje "'t zou me zo een zorg zijn" zou m'n zuster Sientje zeggen, "als ik zeven zwarte zwanen in de Zuiderzee zag zwemmen."
English: "I couldn't care less," my sister Sientje would say, "if I saw seven black swans swim on the Zuiderzee".
Original: Zeeëendeëieren
English: sea duck eggs
Original: Rode rozen ruiken lekker.
English: Red roses smell nice.
Original: Max mixt whiskey in de whiskeymixer.
English: Max mixed whiskey in the wiskeymixer
Original: Als de kakkerlak in de kattenbak kakt, zit de kattenbak vol met kakkerlakkenkak.
English: If the cockroach in the cat box craps, the cat box sits (is) full of cockroach crap.
Original: Hottentottenfabriekslegertentententoonstellings- ruimtevergaderingszaalopruimingsdienstenuniform- petjessymbolenfabricageetikettendrukpersopzichters- teennagel
English: the toenail of the supervisor of the printing-press which prints the manufacturelabels of the symbols at the uniformcaps of the clean-upservice of the meating-hall of the show-room of the factory-army-tents made by the brand Hottentotten
Original: Koortsmeetsysteemstrook
English: system strip for measuring flu
Original: Ik had je wel eens hebben willen zien durven blijven staan kijken.
English: I would like to see you once dare to stand to stand watch.
Original: Drie dikke dames draaiden door de draaideur.
English: Three fat ladies pushed through the revolving door.
Original: Mama laadde de marmalade laden in de marmaladeladenladenkast.
English: Mother is loading the marmelade trays in the marmelade tray cellar.
Original: t Klee knap kapliënke
English: The handsome little chaplain
Original: Als apen apen na-apen apen apen apen na.
English: When monkeys/apes imitate monkeys/apes, monkeys/apes imitate monkeys/apes.
Original: Armseinen zijn seinen om te seinen waar andere seinen kapot zijn.
English: Armsignals are signals to signal that other signals are broken.
Original: De brouwer brouwt bruin bier voor bruid en bruidegom.
English: The brewer brews brown beer for bride and groom.
Original: Bram bindt brede banden blik om de breekbare brugleuning tot bijna bij Breda.
English: Bram ties wide pieces of iron on the fragile bridge's banisters nearly up to Breda (a town in Holland).
Original: Een nietmachine niet, maar een naaimachine niet.
English: A stapler staples, but a sowing machine doesn't.
Original: Kippen met kapotgepikte kippekoppen.
English: Chicken with beaten-up pecked chicken heads.
Original: Liesje leerde Lotje lopen langs de lange Lindenlaan. Maar toen Lotje niet wou lopen, liet Liesje Lotje staan.
English: Liesje taught Lotje to walk along the long Limetree Lane. But when Lotje didn't want to walk, Liesje left Lotje where she stood.
Original: Knaap de knappe kapper kapt knap. Maar de knecht van Knaap de knappe kapper knipt en kapt knapper dan Knaap de knappe kapper knipt en kapt.
English: Knaap the handsome barber cuts well. But the servant of Knaap the handsome barber cuts and snips better than Knaap the handsome barber cuts and snips.
Original: Ik kan me niet begriepen dat je het woord begriepen niet begriepen kunt. Als het woord begriepen onbegriepelijk was, kon ik me begriepen dat je het woord begriepen niet begriepen kon, maar nou het woord begriepen begriepelijk is, kan ik me niet begriepen dat je het woord begriepen niet begriepen kunt. Begriep je 't?
English: I can't understand that you can't understand the word "understand". If the word "understand" would have been ununderstandable, than I could understand that you couldn't understand the word "understand". But as the word "understand" is understandable I can't understand that you can't understand the word "understand". Do you understand?
Original: Sluipertje het slimme slakje sleept een sleetje over het slijk. Nu sliert dat slimme Sluipertje met zijn slofjes van de slappe dijk.
English: Slip the smart snail drags a sled across the mud. Now that smart Sluipertje is dragging his soft shoes off the soft dike.
Original: Die Didi die dieet die Didi die eet niet die Didi die eet die Didi die dieet niet.
English: The Didi (girl's name) who eats is not on a diet, the Didi who does not eat is on a diet.
Original: Mensen, mensen wat een mensen zeiden de mensen tegen de mensen toen de mensen de mensen zagen staan.
English: Oh man, oh man such a lot of people, the people said to the people, when the people saw the other people.
Original: Jongens, jongens wat een jongens, zeiden de jongens tegen de jongens toen de jongens de jongens zagen staan.
English: O boy o boy, such a lot of boys, the boys said to the boys, when the boys saw the other boys.
Original: In het kleine klooster klotsten drie kleine krootjes in een kom met soep.
English: In the small monastery were three small beetroots splashing in a bowl of soup.
Original: Vier vunzige vrijers verijdelden vrijdag vrij vroeg een vrijpartij voor vijf vrije vrijdagen vrij.
English: Four filthy lovers foiled a lovemaking party Friday rather early for five free Fridays off.
Original: Ik heb de zon in de zee zien zakken.
English: i've seen the sun sink in sea.
Original: De bedrukte drukker's drukker drukt niet meer.
English: The sad printer's (person) printer (machine) no longer prints
Original: Wij walen wezen willen witte wollen wanten wassen wisten wij waar warm water was.
English: We Walloon orphans want to wash white woolen mittens if we knew where there was warm water.
Original: Zeven zwarte zwanen zwommen in de zilte Zuiderzee.
English: Seven black swans swam in the salty Zuiderzee.
Original: Vervloekte vloek-broek
English: Seven swans swam in the Zuiderzee (southern sea), they could see the sun sink and that was a beautiful sight.
Original: "Mooie zang! 'N alt sist lang na," zei oom.
English: also a palindrome
Original: Ik wil voorkomen dat iemand met zo'n voorkomen voor moet komen.
English: I want to prevent that someone with such a presence has to appear (in court).
Original: Die vrouw is professioneel ingesteld, aangesteld als docente en ze is regelmatig ongesteld. Ze verdient goed, ze is welgesteld.
English: That woman is professional, employed as a teacher and she is menstruating regularly. She's paid well, she's wealthy.
Original: In Duitsland is een plein ontmoft, want er is een mijn ontploft.
English: In Germany a square's been dekrauted, because a mine has exploded.
Original: Wil Wilfried friet? Wilfried wil friet!
English: Does Wilfried want fries? Wilfried wants fries!
Original: Heeft Roos roos in haar haar?
English: Does Rose have dandruff in her hair?
Original: Vliegtuigenbandenventieldopjesfabrieksdirecteursassistentetakenschema
English: Airplane tyres airvalve cap factory president's assistant's task schedule
Original: Achmad uit Bagdad zat met zijn gat op de badmat en las het Bagdadse dagblad en iedereen zag dat. Het is gek maar in Bagdad mag dat.
English: Achmad from Bagdad was sitting on his bathcarpet and was reading the Bagdad newspaper and everyone is seeing him. It is wierd but in Bagdad that's okay.
Original: Labradoodle, labradoodle, labradoodle, …