Hungarian Tongue Twisters Nyelvtörők

Original: Ha eső nem lesz buli lesz, ha lesz nem lesz
English: If it won't be raining, then we will have a party. If it will be raining, then we won't have a party.
Original: Fiaiéi
English: Things of his or her sons
Original: Láttam szőrös hörcsögöt. Éppen szörpöt szörcsögött. Ha a hörcsög szörpöt szörcsög rátörnek a hörcsög görcsök.
English: I saw a bearded hamster. It was lapping syrup. If a hamster is lapping syrup, it will be seized with a hamster-clamp.
Original: Tevék ura! Te tevél tevévé engem eleve, Teveled nem ér fel tevefej tétova veleje. Te terved veté a tevevedelő tavat tavaly távol, de tévednél, vélvén, vén híved neved feledve elvetemedve vádol. Nem! Vidd te tevelelkem hovatovább tova, mivel levet - vert vederbe feltekerve - nem vedelve lett betelve a te tevéd szenvedelme. Te nevedbe legyen eme neveletlen tevetetem eltemetve! S evezzevel ava teve levelkévét kivilevelhevelteve.
English: Lord of Camels, You made me a camel in the first place. The slow mind of a camel can't compete with You. Your plan placed the camel-drinking pond far away last year. But you would be wrong, thinking, your old believer is blaming you, forgetting your great name. No! Take my camel soul shortly away. Since not having drunk from an earthly bucket, the sufferings of your camel are drawn to an end. By this, the camel breathed his last breath.
Original: Legkedvesebb megegészségesedésedre!
English: Bless you!
German: Gesundheit!
Original: A moszkvicsslusszkulcs egy luxusszükséglet.
English: A key for a Moszkvich (russian car) is a luxury.
Original: Egy tucat kupac csupasz kopasz kukac meg....
English: A dozen piles of naked bald worms…
Original: Egy icike-picike pocok pocakon pöckölt egy másik icike-picike pockot, mire a pocakon pöckölt icike-picike pocok is jól pocakon pöckölte az őt pocakon pöckölő icike-picike pockot.
English: A tiny vole poked the tummy of another tiny vole, then the tiny vole who got his tummy poked also poked the tummy of the tiny vole who had poked his tummy.
Original: Elkáposztásítottátok!
English: Your made cabbage of it.
Original: Ezt a kertet jól elkáposztástalanítottátok.
English: You ate all cabbages from the garden.
Original: Jó nyár jár rája.
English: He's got a good summer.
Original: Kedves megegészségesedésedre!
English: To your health!
Original: Kedves megegészségesedésetekre!
English: Cheers!
German: Prost!
Original: Meggymag! Szelíd meggymag vagy, vagy vad meggymag vagy?
English: Sour-cherry seed! Are you a cultivated sour-cherry seed, or a wild sour-cherry seed?
Original: Piros csíkos cinkcsészében cukros csirkecomb.
English: There is a leg of chicken and sugar in a red striped zinc cup.
Original: Két pék két szép kék képet kér.
English: Two bakers would like to get two blue pictures.
Original: Öt török öt görögöt dögönyöz örökös örömök között.
English: Five Turks massage five Greeks among perpetual pleasures.
Original: Agostyánban agg atyák a gatyáikat aggatják.
English: Old fathers are hanging their pairs of pants at Agostyán (a village).
Original: A limpopói Pó pótló popót lopó Pót pótló Pó.
English: The substitute Pó of the Pó of Limpopó, the stealer of substitute horsebacks. Explanation: there was a place called Limpopó. There lived a man called Pó. He was a horse stealer (lopó). He stole a "bad" or substitute horse (pótló) and as he stole it with a friend, they had to share it. He received the back part of the horse (popó). His son, who was calle Pó as well was a substitute of him (pótló).
Original: Cserszömörcés sört szürcsöl Csörsz
English: Csörsz (a name) laps beer from Hungarian fustic (or sumac).
Original: Meguntam Győrnek gyönyörű gyöngyvárában laktomat, mert a Duna, Rába, Rábca rákja rágja lábamat.
English: I got bored of my beautiful mother-of-pearl castle in Gyor, because the fresh-water crayfish of the Danube, Raba, Rabca chews my feet.
Original: Ki gyógyította ki a kígyót, aki kigyógyult?
English: Who cured the snake that healed?
Original: Gyere, Gyuri, a gyufagyárba, gyertyát gyújtsunk!
English: Come to the match factory, George, let's light a candle!
Original: Moszkvics-slusszkulcs, strandröplabda, sej, de bedezodoroztam magam
English: Moszkvics (a car) ignition key, beach volleyball; hey! I've put a great deal of deo on me.
Original: Megnemszentségteleníthetetlenségeskedéseitekért
English: (in exchange) for your being in the state of being unable to be made not without saintliness (szent=saint, szentseg=saintliness, szentsegtelen=without saintliness, nemszentsegtelen=not without saintliness, megnemszentsegtelenit=to make (sg/sy) not without saintliness, megnemszentsegtelenithetetlen=unable to be made not without saintliness, megnemszentsegtelenithetetlenseg=)
Original: Minden kiskakas kikukorékolásáig él.
English: Every rooster lives to its final cock-a-doodle-doo.
Original: Nem lehet a Márta másé, Mert a Márta már Tamásé.
English: Martha could not belong to anybody, because she already belongs to Thomas
Original: Akkor jó a jó hajó, ha jó hajó a jó hajó.
English: A good boat is good only if it is a good boat
Original: Fekete bikapata kopog a pepita patikakövön.
English: Black bull hoof is knocking on the checkered floor of the pharmacy.
Original: Két kupac kopasz kukac meg két kupac kopasz kukac az négy kupac kopasz kukac.
English: Two piles of bald worms plus two piles of bald worms equals four piles of bald worms.
Original: Ádám bátyám fánál állván, száját tátván pávát lát.
English: My brother Adam standing at a tree with his mouth wide open looking at a peacock.
Original: Te tetted e tettetett tettet, te! Te tettetett tettek tettese, te!
English: You committed this fake crime, you!
Original: Sárga bögre, görbe bögre.
English: Yellow pot/mug, bent (twisted, dented) pot/mug.
Original: Ádám bátyám pávát látván, száját tátván, sóbálvánnyá vált.
English: Uncle Adam on seeing a pheasant, gawped and turned into a pillar of salt.
Original: Répa, retek, mogyoró, korán reggel ritkán rikkant a rigó.
English: Carrot, radish, hazelnut, early morning rarely calls the blackbird.
Original: Kerekes Kelemen kerekét kerekíti kerekre.
English: Mr. Kelemen Kerekes is making his wheel round.
Original: Mit sütsz kis szűcs? Sós húst sütsz kis szűcs.
English: What is the little furrier cooking? The little furrier is cooking salt meat.
Original: Az Ibafai papnak fapipája van, ezért az Ibafai papi pipa papi fapipa.
English: The priest of Ibafa (a village) has a wooden pipe, so the priest's pipe of Ibafa is a priest's wooden pipe.
Original: Jobb egy lúdnyak két tyúknyaknál.
English: Better one goose neck than two chicken necks.
Original: Adj egy falat falat, mondta a falat faló fa ló.
English: Give me a mouthful of a wall, said the wall eating a wooden horse.
Original: Megrövidebbítendő
English: to be shortened
Original: Csodálatosan Foszforeszkáló Luxus-Moszkvics-Slusszkulcs!
English: Wonderfuly, fluorescent, luxury Moszkvics (Soviet automobile) ignition-key.
Original: Elkelkáposztástalaníthatatlanságoskodásaitokért
English: Kühlschrankreparaturdienstleistungsgesellschaftspressevereinigungsredaktionssprecherin
Original: Ádám bátyám pávát látván száját tátván lábát rázván pávává vált.
English: Uncle Adam seeing a peacock with wide open mouth shaking its leg also turns into a peacock.
Original: Stresszes, strasszos strucc sztreccs cucc.
English: Stressed and rhinestone-decorated, ostrich stretches clothes (tights).
Original: Ajtótokotokat
English: Doorpost of yours
Original: Kis szűcs mit sütsz, tán sós húst sütsz kis szűcs?
English: What are you baking/roasting/frying little furrier, perhaps you're roasting some salty meat little furrier?
Original: Azt mondták a hatalmasok: akinek hat alma sok, az már elég hatalmas ok, hogy ne legyen hatalma sok!
English: The powerful say that people who think six apples are a lot should not be powerful.
Original: A vonaton egy őrült, mellette egy őr ült, örült az őrült, hogy mellette egy őr ült.
English: A madman was on the train, sitting next to him was a guard, the madman was pleased because sitting next to him was a guard.
Original: Nem minden fajta szarka farka tarka, csak a tarka fajta szarka farka tarka.
English: Not all types of magpie/mockingbird have a multi-colored tail, only the multi-colored magpie/mockingbird has a multi-colored tail.
Original: Károly király kicsi korában kukorica kását kakált kínjába.
English: King Charles, when he minor was, shit corn-meal mush in his pain.
Original: Nem minden fajta szarka farka tarkabarka csak a tarkabarka fajta szarka farka tarkabarka.
English: Not every type of mockingbird's tail is multicolored (spotted) only the multicolored (spotted) tailed mockingbird's tail is multicolored (spotted).
Original: Már volt vagy ősz szinte, mikor egy őszinte ősz inte legyek őszinte, mert ő szinte őszinte.
English: It was almost autumn when an honest old man adviced me to be honest because he is almost honest.
Original: Az ibafai papnak fapipája van, tehát az ibafai papi pipa, papi fapipa.
English: The priest from Ibafa (a village in south-west Hungary) has a wooden pipe, thus the priest's pipe from Ibafa is a priest's wooden pipe.
Original: Itat a csetneki csikós a Tiszán. Sárga cserépből csinált csengő cseng a csinos csetneki csikós csöndes csikaja nyakán.
English: The horseherd from Csetnek water on the river Tisza. There is a tinkling bell made of earthenware on the neck of the silent horse of the pretty horseherd from Csetnek.
Original: Piros pipacs az árokban
English: Red poppy in the ditch
Original: Csetneki csikós itat a Tiszán, sárga cserép csengo cseng a csetneki csikós csinos csikaja nyakán.
English: A horsekeeper from Csetnek waters his horse on the river Tisza. A yellow earthenware bell tnkles on neck of the horse.
German: Der Pferdehirt aus Csetnek tränkt sein Pferd an der Theiß. Am Hals des Pferdes klingelt eine gelbe Tonglocke.
Original: Két pepita pónipata kopog a pepita patika köveken.
English: Two chequered hoofs of a pony patter on the checkered paving of the pharmacy.
Original: A whisky-mixer Mr.Whisky, nem visz ki mixelt whisky-t.
English: The whiskey-mixer Mr. Whisky, doesn't serve mixed whiskey.
Original: Fekete bikapata kopog a pepita patika köveken.
English: The black bull-hoof knocks on the chequered pharmacy stone floor.
Original: Vasárnap este buli lesz, ha eső lesz nem lesz, ha nem lesz lesz.
English: There is going to be a party on Sunday if it is raining there won't be one, if it isn't there will be one.
Original: Akkor jó a jóhajó, ha jó a jó hajókötél.
English: The good ship is good if the good rope of the ship suits.
Original: Gyere Gyuri Győrbe, győri gyufagyárba, gyufát gyújtogatni!
English: Come George to Gyõr (Hungarian city), in the match factory of Gyõr, to strike matches!
Original: Ha tágul a Kata latticel lába hatágu lakat alatti cellába
German: ... wenn das Bein aus Schaumgummi der Kata (Katharina) in der Zelle unter dem sechszinkigen Schloß sich ausbreitet …
Original: A tarka szarka farka tarka. De nem minden szarka farka tarka csak a tarka szarka farka tarka.
German: The multi-colored mockingbird's tail is multi-colored. But not every mockingbird's tail is multi-colored, only the multi-colored mockingbird's tail is multicolored.
Original: Lali a lila ló elalél.
English: Lali (a diminutive form of Hungarian male first name Lajos), the purple horse is fainting.
Original: Jamaika a jamaikaiaké!
English: Jamaica belongs to the Jamaicans!
Original: Add meg magad, vagy megvagy, Vadmeggymag hadnagy!
English: Surrender, lieutenant Wild-Sourcherry, or gotcha!
Original: Lenin mauzóleumának lelinóleumozása.
English: Covering Lenin's mausoleum with linoleum.
Original: A nagyapa papagája a papának a papagájának a papagája.
English: The parrot of the grandfather is the father of the parrot of the father.
Original: A pap és a pék két képet kap. Kár. Mind két kép kék.
English: The priest and the baker have two pictures. Unfortunately, both pictures are blue.
Original: Föld bömböl döbörög, ördögökhöz könyörög.
English: The Earth is shouting in rage, it prays for the devils.
Original: A meggynek magva van, a magva meggymag. A meggymag bent a meggyben van. Ha vad meggy a meggy, vad meggymag a meggy magva a meggyben. Ha szelíd a meggy, a magva nem vad meggymag. Vad meggymag vagy, meggymag? Vagy nem vagy vad meggymag?
English: The cherry has a seed, the seed has a cherry seed. The sour cherry is in the sour cherry. If the wild cherry is the cherry, the wild cherry is the seed of the cherry in the cherry. If you tame the cherries, the seeds are not wild cherries. Are you a wild cherry seed, cherry seed? Or are you not wild cherry seeds?
German: Die Kirsche hat einen Kern, ihr Kern ist ein Kirschkern. Der Kirschkern ist im Inneren der Kirsche. Wenn die Kirsche eine wildgewachsene Kirsche ist, ist der Kern der Kirsche in der Kirsche ein wilder Kirschkern. Wenn die Kirsche wild ist, ist ihr Kern kein wilder Kirschkern. Bist du ein wilder Kirschkern, Kirschkern?Oder bist du kein wilder Kirschkern?
Original: Ha a vad meggy maggá válik, és a vad magva meggyé, bent a magban vad meggy van. A vad magvas meggy vad meggyes maggá vált.
English: If wild cherries turn into seeds and wild seeds become cherries, there is wild cherries inside. Wild sour cherries have become wild sour cherries.
German: Wenn die wilde Kirsche zu einem Kern wird und ihr wilder Kern zu einer Kirsche, ist im Inneren des Kernes eine Kirsche. Die wilde Kirsche mit einem Kern hat sich in einen wilden Kern mit einer Kirsche verwandelt.