Maltese Tongue Twisters

Original: Hawha hamra mhawwla fil-hamrija hamra ta' Hararaw
English: A red peach tree planted in red soil of (the village) of Hararaw.
Original: Toni taghna tani tina tonda talli tajtu tuta tajba talli tela it-telgha
English: Our Tony gave me a round fig because I gave him a good berry, because he climbed the North Hill!
Original: Luuqa mlaqqam il-laaqi laaq-laaqa il-qara li qala u-qela bil-aaqal.
English: Luke nicknamed the Toady licked the gourd which he picked and fried carefully.
Original: Dari rari tara re: tara lira tara re.
English: In old times you would rarely see a king: when you see a pound-note, you would see a king.
Original: Trakk fuq trakk. Trakk taht trakk.
English: Truck on a Truck, Truck under a Truck
Original: Ġorġ raġa’ ġà mill-gaġġa tal-ġgant.
English: George came back already from the cage of the giant.
Original: Tapp itik hu, tapp ittik hu.
English: He gives you a lid, she gives you a lid.
Original: Platt fuq platt, platt taht platt.
English: A plate on top of a plate, a plate underneath a plate.
Original: qafas tal-qasab imdendel mas-saqaf
English: A cage made of reeds hanging from the ceiling.
Original: Patri minn Napli mar Kapri ghall-papri Mela f'Napli m'hemmx papri Biex patri minn Napli mar Kapri ghall-papri
English: The monk from Naples went to Capri to get ducks. Why did the Monk from Naples have go to Capri to get ducks? Aren't there any ducks in Naples then?
Original: Ir-re ta’ l-Ingilterra, gie Malta jixtri t-terra Mela fl-Ingilterra m'hemmx terra Biex ir-re ta’ l-Ingilterra, gie Malta jixtri t-terra
English: The King of England came to Malta to buy baby powder. Why did the King of England have to visit Malta to buy baby powder? Isn't there any baby powder in England then?
Original: Ir-re ta’ Batti Platti, mar biex jixtri l-platti catti; mela f'Batti Platti m'andux platti catti biex mar jixtri l-platti catti bod minn artu Batti Platti.
English: The King of Clinking Plates went to buy some plain plates; So in Clinking Plates he didn't get plain plates. If he went to buy plain plates away from his homeplace Clinking plates.
Original: Tqahqaht tqahqieqa u t-tqahqieha li tqahqaht kienet tqahqieha kbira.
English: I coughed a cough and the cough that I coughed was a big cough.
Original: il-pespus pespes pespisa lil pespusa tal-pespus u l-pespusa tal-pespus għat-tpespisa tal-pespus, pespset.
English: The male pipit called to the female pipit, and the female, on hearing the male calling, called too.
Original: Toni tagħna tani tina, Talli tajtu tuta tajba. Trid tarah lil Toni tagħna tiela’ it-tela tat-Tintillu. 'Ta’ Toni, tin tlieta tonn. Tatinix tonn tinten, tin tonn tajjeb, ta’ Ton.'
English: Our Tony gave me a round fig because I gave him a good berry. You should see our Tony going up the Tintillu hill. 'Hey Ton, give me three tuna fish. Don't give me smelly tuna, give me good tuna, please Ton.'
Original: Il-pespus pespes pespisa lil pespusa tal-pespus. Meta il-pespus pespes il-pespisa, il-pespusa pespset.
English: The male pipit chirped to the female pipit about the male pipit. When the male pipit chirped, the female pipit chirped back.
Original: Platti catti platti fondi, int u tiekol tikkonfondi.
English: Flat plates round plates, as you eat you get confused.