Shona Tongue Twisters

Original: Vasati vasvika paSvondo, tsvaira masvosve nemutsvairo waSvosve
English: Before they arrive at church, sweep the ants with Svosve's broom.
Original: Vana vana vana vana vana vana vana vana
English: 4 children have 4 children who have 4 children