Swedish Tongue Twisters tungvrickare

Original: Sju skönsjungande sjuksköterskor skötte sjuttiosju sjösjuka sjömän på skeppet "Shanghai"
English: Seven beautifully singing nurses took care of seven sea-sick seamen on the ship "Shanghai".
Original: Barbros bror badade bara i Barsebäck.
English: Barbra's brother only bathes in Barback.
Original: Pappa hänger upp hinkar i taket.
English: Father is hanging buckets from the ceiling.
Original: Ett pepparkorn i en kopparpanna, två pepparkorn i en kopparpanna, tre pepparkorn i en kopparpanna, fyra ..., fem ..., sex ..., sju ..., åtta ..., nio ....
English: One peppercorn in a copper pan, two pepperkorns in a copper pan, two pepperkorns in a copper pan, …
Original: Packa pappas kappsäck med åtta pepparkorn.
English: Pack Daddy's portmanteau with eight peppercorns.
Original: Sju sjösjukliga sjömän sköttes av sjutton sköna sjuksköterskor.
English: Seven seasick seamen were nursed by seventeen beautiful nurses.
German: Sieben seekranke Seemänner wurden von siebzehn schönen Krankenschwestern gepflegt.
Original: Droskkusken Max kuskar med fuxar och fuskar med droskkusktaxan.
English: Horse cab driver Max is driving with chestnut horses and is cheating with the cab fee.
Original: Ställ stället i ställ-stället i stallet istället.
English: Put the rack in the rack-stand in the stable instead.
Original: Knut satt vid en knut och knöt en knut. När Knut knutit knuten var knuten knuten.
English: Knut was sitting in a corner and tying a knot. When Knut had tied the knot, the knot was tied.
French: Knut était assis dans un coin faisant un noeud. Quand Knut avait fait le noeud, le noeud était fait.
Original: Ö, ö, Hö ö, Hö ös mö.
English: Island, island, Grassy island, Grassy island's bride.
Original: Had' dom int' i Haddom, så har dom väl i Hardom.
English: If they didn't have in Haddom, they'll sure have in Hardom.
Original: Flyg, fula fluga, flyg, (över Ålands hav)! Och den fula flugan flög.
English: Fly, ugly fly, fly! (over the sea of Åland)! And the ugly fly flew.
Original: Sju sjösjuka sjömän sköttes av sjuttisju sköna sjuksköterskor på det sjunkande skeppet Shanghai.
English: Seven sea-sick seamen are been nursed by 77 beautiful nurses on the sinking ship "Shanghai".
Original: Farfar, får får får? Nej, får får inte får, får får lamm.
English: Grandfather, do sheep have sheep? No sheep don't have sheep, sheep have lambs.
German: Großvater, bekommen Schafe Schafe? Nein, Schafe bekommen keine Schafe, Schafe bekommen Lämmer
Original: Cecilia cyklade genom centrala Cypern efter cigaretter och citroner.
English: Cecilia rode a bicycle through Cypern after having a cigarette and a lemon.
Original: I åa ä e ö å i öa ä e å.
English: In the stream there is an island and on the island, there is a stream. (å = stream, ö = island)
Original: Sju sköna sjösjuka sjuksköterskor på skeppet Shanghai.
English: Seven beautiful seasick nurses are shipping on the "Shanghai".
Original: Sex vaxade laxar i en vaxad laxask
English: Six waxed salmons in a waxed salmon box
Original: Sju sjösjuka sjömän på skeppet Shanghai, sköljde sju skjortor i sjön.
English: Seven seasick seamen on the ship "Shanghai" washed seven shirts in the sea.
Original: Sex laxar i en lackask
English: Six salmons in a small lacquered wooden box
Original: Kvistfritt kvastskaft, kvistfritt kvastskaft, kvistfritt kvastskaft, …
English: A broomstick free of knags
Original: Sju sjuka sjuksköterskor tvättade sina skitiga stjärtar i rosa champagne.
English: Seven sick nurses washed their dirty behinds in pink champagne.
Original: Droskkusken Max kuskar med fuxar och fuskar med droskkusktaxan.
English: Horse cab driver Max is driving with chestnuts (horses) and is cheating with the cab fee.
Original: Dessa dagar kan man inte kalla kalla, de borde heta heta.
English: These days can't be called cold, they should be called hot.
Original: Visst måste Mats sitta sist.
English: Of course, Mats is the one who has to sit in the back.
Original: Sotaren Selma samlar semlor. Se så många semlor Selma samlat.
English: Selma the chimney sweep collects buns. See so many buns Selma has collected.
Original: Jag såg en såg och vart jag såg så såg jag bara såg vid såg.
English: I saw a saw and where I saw (it) there was only a saw by a saw.
Original: Herbstskts
English: 8 consonants in a row
Original: Den gröna hönan gröpte gröt. Grön blev grunkans gröööööööt.
English: The green hen scooped porridge. Green became the thing’s pooooooorridge.
Original: Att få en väska att växa av vätska är svårt.
English: To make a bag to grow of liquid is hard.
Original: Sex laxar i en lax ask.
English: Six salmons in a salmon box.
Original: Flug fula fluga och den fula flugan flög.
English: Fly ugly fly and the ugly fly flew.
Original: E' de' de' de' e'? Jia, de' e' de' de' e'!
English: Is that what it is? Yes, that is what it is!
Original: Ställ stoet i stallet i Stöllet istället din stolle!
English: Put the mare in the stable in Stöllet (a village in western Sweden) instead of your nut!
Original: Som “Frukt och Grönt” men med större mellanrum mellan Frukt och och och och och Grönt!
English: Like “Fruit and Vegetables” but with bigger spaces between Fruit and and and and and Vegetables!
Original: Di å dodi di do di
English: (Lady) Di and Dodi they died.
Original: En stursk struts krubbade kruska på ett kvistfritt kvastskaft.
English: A saucy ostrich munched boiled seeds on a twigless broomstick.
Original: Ha to he to he ha ja he he
English: Did you? I did so too.
Original: Typiskt västkustsk köksväxt
English: a typical west-coast plant used for cooking
Original: Västsvensk tidningsdistribution
English: West Swedish Newspaper Distribution
Original: Ha o he ho? He ha o he.
English: Has she? She has.
Original: Ta ti tu tå.
English: You take them then.
Original: Sju sjuksköterskor skötte sju sjösjuka sjömen på skeppet Shangai.
English: Seven nurses took care of seven seasick sea-men on the ship Shanghai.
Original: Har herrarna här hört hur Hanssons halta höna har hickat hela hösten.
English: Have you gentlemen here heard how Hansson's limping hen has been hiccupping the whole autumn
Original: Känner du Hans Mohr? Ja. Hans far var Hans Mohr. Var hans mor hans far? Ja. Hans Mohr var hans far.
English: Do you know Hans Mohr? Yes. His father was Hans Mohr. Was his mother his father? Yes. Hans Mohr was his father.