Welsh Tongue Twisters

Original: Oer yw eira ar Eryri.
English: Cold is the snow on Eryri.
Original: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch
English: Saint Mary's Church in the hollow of the white hazel near a rapid whirlpool and the Church of St. Tysilio of the red cave.
Original: Llongyfarchiadau llanciau Llanelli.
English: Congratulations to the young men of Llanelli (a town in Wales).
Original: Barf gafr, barf gafr, barf gafr, …
English: Goat's beard, …
Original: Mae haerllygrwydd y llywodraeth yn ddychrynllyd.
English: The impudence of the government is appalling.
Original: Pesychwch fel y pesychasoch gynt.
English: Cough like you coughed earlier.
Original: Wel wedodd Wil wrth y wâl, ond na wedodd y wâl wel i Wil.
English: Well said Will to the wall but the wall did not say well to Will.
Original: Rowliodd Lowri lawr y lon.
English: Lowri (typical Welsh girl's name) rolled down the road.
Original: Gwnaeth Llŷr ap Llew, y llywiwr call (darllenwr Llyfyrgell Pencelli) golli'r llwybyr - erchyll wall - yn Llŷn, Llangollen a Llanelli.
English: Llŷr son of Llew, the wise navigator, (a reader of Pencelli library) lost the path - a terrible mistake - in Lleyn, Llangollen, and Llanelli.
Original: Ydy dy dei du di yn dy dŷ di neu yn dŷ dy dad di?
English: Is your black-tie in your house or your dad's house?